Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Specifiek verlof

Naast hun jaarlijkse vakantie en mogelijkheden voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebben werknemers en ambtenaren recht op een paar bijzondere verloven. 

Werknemers die geconfronteerd worden met bepaalde situaties binnen hun gezin, met burgerlijke plichten of met een oproep door Justitie, kunnen gebruik maken van omstandigheidsverlof of ‘klein verlet’.

Ambtenaren kunnen ook omstandigheidsverlof nemen. Zijn hebben daarnaast een aantal specifieke verloven die eigen zijn aan hun functie, zoals bijvoorbeeld politiek verlof of verlof om testen af te leggen bij Selor.

Omstandigheidsverlof is een periode waarin werknemers het recht hebben afwezig te zijn van het werk, terwijl ze hun normale loon behouden.

Dit verlof wordt ook wel 'klein verlet' of 'kort verzuim' genoemd. Je kunt het opnemen:

  • voor familiegebeurtenissen zoals een huwelijk of een overlijden,
  • om staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten te vervullen (bijvoorbeeld stemmen of in een volksjury zetelen), en
  • om voor het gerecht te verschijnen.

Je vindt meer details onder Klein verlet (kort verzuim) op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor meer informatie stuur je een mail naar de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.


Instellingen

Er bestaan verschillende vormen van verlof voor ambtenaren van de federale overheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen statutair en contractueel personeel.

De belangrijkste specifieke verloven zijn:

  • Sociaal verlof
  • Omstandigheidsverlof
  • Syndicaal verlof
  • Uitzonderlijk verlof
  • Verlof voor stage, opleiding of test

Federale ambtenaren hebben ook aangepaste regelingen voor:

  • Jaarlijks vakantieverlof
  • Moederschapsverlof

Ten slotte bestaan er mogelijkheden voor deeltijds werken en loopbaanonderbreking.

Alle informatie over verlof, afwezigheid en werktijd voor federale ambtenaren vind je onder Werktijd, verlof en afwezigheden op de website van BOSA.


Instellingen