Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Jobcalc

Je overweegt (weer) aan het werk te gaan, na een periode van volledige inactiviteit door ziekte of als gevolg van je handicap? Met Jobcalc simuleer je wat de gevolgen zijn voor jouw uitkering. Jobcalc geeft een schatting van het effect van werk op je ziekte-uitkering of op je tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Wie kan Jobcalc gebruiken?

Deze simulatie geldt alleen voor iemand die:

 • een ziekte-uitkering of een tegemoetkoming voor personen met een handicap – inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) – ontvangt,
 • jonger is dan 65 jaar, en
 • momenteel niet werkt, maar aan de slag wil gaan als arbeider of bediende in een reguliere job of als zelfstandige.

Deze simulatie kan je niet uitvoeren voor iemand die:

 • aan de slag gaat als ambtenaar. Ook bij de gezinsleden kan je geen ambtenaren ingeven.
 • een job in bijvoorbeeld een sociale werkplaats start. Deze niet-reguliere job valt mogelijk te combineren met hogere uitkeringen, en de simulatie neemt die niet in rekening.

Aarzel niet om je ziekenfonds of een sociaal werker van de Directie-generaal Personen met een handicap te contacteren om Jobcalc samen te gebruiken.

Wat heb je nodig?

Leg de volgende documenten klaar voor jou en andere volwassenen in het gezin. Het zal het invullen van de inkomensgegevens vergemakkelijken.

 • Voor personen met een ziekte-uitkering: je online dossier, de mededeling van de laatste betaling in je bankafschrift of de brief van het ziekenfonds over de eerste betaling met bruto-uitkering
 • Voor personen met een handicap met een integratietegemoetkoming: myHandicap voor de categorie van de integratietegemoetkoming
 • Voor werknemers: je loonbrief
 • Voor zelfstandigen: je belastingbrief/document van je boekhouder met je netto belastbaar beroepsinkomen
 • Indien van toepassing: betalingsbrieven of online dossiers voor andere uitkeringen

Hoe verloopt de simulatie?

We vragen om de volgende informatie:

 • enkele vragen over jouw situatie
 • je inkomsten
 • de samenstelling van je gezin, indien van toepassing
 • de inkomsten van elk lid van je gezin, indien van toepassing
 • je nieuwe werksituatie

Hierna krijg je de resultaten te zien en kan je ze downloaden. Hoe juister je je inkomensgegevens invoert, hoe juister de resultaten zullen zijn.

Let wel: deze tool is gebaseerd op een simulatiemodel dat uitgaat van algemene situaties. De simulatie houdt dus geen rekening met alle specifieke situaties die mogelijk zijn. Zo zijn niet alle belastingvoordelen, toeslagen, inkomenscomponenten en uitkeringen opgenomen. Daardoor kan het werkelijke effect op jouw inkomen afwijken van de schatting van deze tool. Je kan dus aan de resultaten van Jobcalc geen rechten ontlenen. Meer over het simulatiemodel en zijn limieten lees je in het pdf-document Beperkingen van de berekening in Jobcalc .pdf - Nieuw venster.

Privacydisclaimer

De informatie die je invult in Jobcalc is vertrouwelijk. Je kunt ervoor kiezen om je e-mailadres op te geven, waardoor je de resultaten ook ontvangt bij technische problemen. Zodra de resultaten verstuurd zijn, wordt het e-mailadres verwijderd. Ook de door (fictieve) voornamen die je invoert, worden gewist zodra de resultaten beschikbaar zijn. Er is dus geen informatie die nog naar jou als gebruiker kan terugleiden. De geanonimiseerde informatie wordt gedurende 2 jaar bijgehouden voor statistische doeleinden.

De persoon die de simulatie doet, is de persoon die het werk hervat. Je mag namen verzinnen voor jezelf en de leden van je gezin.

Bijkomende informatie