Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

ASR - Aangifte sociale risico's

Rechtstreekse toegang

Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden
Aangifte die de werkgevers moeten doen die werknemers tijdelijk werkloos stellen ten gevolge van de coronacrisis.

De ASR wordt momenteel grondig herzien. De verschillende scenario’s worden stuk voor stuk naar de nieuwe onlinedienst overgebracht. Tijdens de overgangsfase bestaan de nieuwe en de oude onlinedienst naast elkaar.

Toegang tot de onlinediensten

  • Werkloosheid: vaststellen van recht

    C3.2 (aanvraag tijdelijke werkloosheid) / C131A (aanvang deeltijdse arbeid) / C103 (aanvraag jeugd- of seniorvakantie)

  • Werkloosheid: maandelijkse aangifte

    C3.2 (uren tijdelijke werkloosheid) / C131B (deeltijdse arbeid) / C78 (beschutte werkplaats / C78x (activa, sine, DSP) / C103 (uren jeugd- of seniorvakantie)

  • Uitkeringen

    Inlichtingenblad / Aangifte van werkhervatting / NEW Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid

Een aangifte indienen / wijzigen / beëindigen / annuleren

FollowIt

Vraagt u zich wel eens af hoe het zit met uw ASR? Werd ze goed ontvangen? Zit ze misschien ergens vast in het proces?

Met FollowIt kunt u een opzoeking doen op uw aangiften van de laatste 6 maanden, ongeacht of ze via het web of via batch werden ingediend. U kunt dus weten wat hun status is en waar ze zich in het proces bevinden.

Toegang tot FollowIt