Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wat ontvangt u na het indienen

Zodra u begint met een aangifte ontvangt u automatisch een ticketnummer.

Het ticketnummer is nodig voor het geval u uw verklaring niet in één beweging afwerkt. Het nummer laat toe om verder te werken op eerder ingevoerde gegevens.

Bij elk contact met de betrokken instelling wordt het ticketnummer gebruikt als identificatienummer van uw aangifte.

Eenmaal uw aangifte is beëindigd en verzonden, ontvangt u een PDF-document in uw e-Box Enterprise met de detailgegevens van de aangifte. Dit document geldt als ontvangstbewijs van uw ASR-aangifte.

U hebt een aangifte via het web ingediend? U zou graag haar status kennen?

Dankzij FollowIt kunt u de aangifte in kwestie terugvinden (let op: dit geldt enkel voor de aangiften die u zelf ingediend hebt tijdens de laatste 6 maanden) op basis van criteria zoals het ticketnummer van de aangifte, de verzendingsperiode, het scenario, het RSZ-nummer of het rijksregisternummer.

Eens de aangifte gevonden is, komt u alles te weten over haar ontvangstdatum en -uur, haar verwerking op het transferpunt van de sociale zekerheid, haar verwerking op het sectorale transferpunt of de verwerking van het antwoord.

Toegang tot FollowIt

Vragen: