Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over ASR Arbeidsongevallen

De ASR Arbeidsongevallen richt zich tot alle werkgevers onderworpen aan de wet van 10 april 1971 Nieuw venster.

Ze bevat vier scenario’s, naargelang van het soort gegevens dat de werkgever wenst mee te delen:

U kunt de status van uw aangifte bekijken via FollowIt.

Een module met vrije toegang laat ook toe om de ernst van het ongeval en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te bepalen.

Het gecomprimeerde bestand met de XML-schema’s van de sector Arbeidsongevallen downloaden .zip - Nieuw venster

Bijdragevoetbestanden 2024/2 .xls - Nieuw venster