Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Arbeidsongeval

Over ASR Arbeidsongevallen

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

De ASR in de sector Arbeidsongevallen bestaat uit vier scenario’s, naargelang van het soort gegevens dat de werkgever wenst mee te delen:

U kunt de status van uw aangifte bekijken via FollowIt.

Een module met vrije toegang laat ook toe om de ernst van het ongeval en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te bepalen.

Het gecomprimeerde bestand met de XML-schema’s de sector Arbeidsongevallen downloaden .zip - Nieuw venster

Bijdragevoetbestanden 2021/4 .xls - Nieuw venster