Vereenvoudiging

De overheden bouwen de dienstverlening uit met maximaal gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. E-government in de sociale zekerheid moet leiden tot vermindering van het aantal formulieren en vereenvoudiging van de administratieve procedures.