Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Vereenvoudiging

De overheden bouwen de dienstverlening uit met maximaal gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. E-government in de sociale zekerheid moet leiden tot vermindering van het aantal formulieren en vereenvoudiging van de administratieve procedures.

De overheden bouwen de dienstverlening uit met maximaal gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. E-government in de sociale zekerheid moet leiden tot:

  • een vermindering van de in te vullen aangifteformulieren;
  • een vermindering van het aantal keren dat de instellingen van sociale zekerheid een beroep moeten doen op de werkgevers en de werknemers;
  • een vermindering van de rubrieken in de aangifteformulieren.

De vereenvoudiging gebeurt via:

  • de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA of Déclaration immédiate de l’emploi – Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling);
  • de aangifte sociale risico's (ASR);
  • de elektronische en multifunctionele RSZ-aangifte (de DmfA);
  • de verschillende diensten die de Kruispuntbank van de sociale zekerheid aanbiedt.

Instellingen