Overheidsmanagement

Het beheer van de Belgische sociale zekerheid berust voornamelijk op gedecentraliseerde instellingen die op een min of meer autonome manier kunnen werken. Deze instellingen zijn in twee niveaus ingedeeld: het primaire netwerk en de secundaire netwerken. In de drie regelingen zijn meer dan tweeduizend instellingen werkzaam (voornamelijk van de privé- of de non-profitsector). Sommige federale overheidsdiensten maken, wegens hun algemene opdracht tot ondersteuning van de politieke overheid of bepaalde van hun opdrachten, eveneens deel uit van het primaire netwerk.

Schema : De administratieve organisatie van de sociale zekerheid.

Administratieve organisatie van de sociale zekerheid