Sociale zekerheid Internationaal

Er bestaan twee soorten internationale instrumenten van Sociale Zekerheid: normatieve instrumenten en coördinatie-instrumenten. Verschillende Europese verordeningen garanderen de mobiliteit van werknemers en beschermen hen tegen discriminatie op grond van nationaliteit. Ze coördineren verder de toepassing van nationale socialezekerheidsregelingen. België sluit ook internationale socialezekerheidsakkoorden af met derde landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van personen die zich in deze landen verplaatsen.