De financiering van de sociale zekerheid

Ons systeem van sociale bescherming kan opgedeeld worden in drie beschermingsstelsels, die grotendeels samenhangen met de professionele activiteit van een individu. De drie beschermingsstelsels zijn die van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De financiering wordt in de drie stelsels anders geregeld.

Vanaf het einde van de 20ste eeuw werden de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid fors verlaagd en gedeeltelijk vervangen door alternatieve financieringsbronnen.