Overeenkomsten

België heeft met een aantal landen een overeenkomst afgesloten waardoor het mogelijk is sommige van uw Belgische sociale rechten naar het buitenland te exporteren.

De landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend

Als u zich in België vestigt na het verlaten van een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft ondertekend, hangen de aard en de omvang van de sociale rechten die u kunt behouden af van de bepalingen van de overeenkomst die met dit land werd ondertekend.

Momenteel heeft België een bilaterale overeenkomst ondertekend met 25 landen: Albanië, Algerije, Argentinië, Australië, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Canada (alsook een apart verdrag met Québec), Chili, DR Congo, de Filippijnen, India, Israël, Japan, Kosovo, VJR Macedonië, Marokko, Moldavië, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije, Uruguay, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Voor meer informatie over uw rechten als u één van deze landen verlaat, kunt u hieronder het land selecteren dat u interesseert.

De landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Als u zich in België vestigt na het verlaten van een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden uw socialezekerheidsrechten bepaald door de Europese regelgeving.

De landen waarin deze regelgeving van toepassing is, zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden of Zwitserland.

Voor meer informatie in verband met de Europese regelgeving betreffende de sociale zekerheid, kan u hieronder de EER selecteren.

Groot-Brittannië

Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk  per referendum om de Europese Unie  te verlaten.

Vanaf 01/01/2021 is de Europese reglementering niet meer van toepassing.

Niettemin waarborgen het terugtrekkingsakkoord en de handels en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bepaalde socialezekerheidsrechten en dit onder specifieke voorwaarden.

 Voor meer informatie over uw rechten als u Groot-Brittannië verlaat kan u meer gedetailleerde info vinden door hieronder op Groot-Brittannië te klikken.