Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Wat bij een overlijden?

Als een naaste overlijdt, heb je in sommige gevallen recht op een pensioen of een uitkering. Ook al was de overleden persoon nog niet gepensioneerd.

Als je huwelijkspartner overlijdt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen op basis van de loopbaan van je overleden huwelijkspartner.

Als je overleden ex-huwelijkspartner ambtenaar was tijdens jullie huwelijk, heb je mogelijk ook recht op een overlevingspensioen.    

Als je aan alle voorwaarden voldoet voor een overlevingspensioen behalve de minimumleeftijd, heb je mogelijk recht op een overgangsuitkering.

Als wees van een overleden ambtenaar heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een wezenpensioen.

Heb je de begrafeniskosten van een gepensioneerd ambtenaar betaald? Dan heb je mogelijk recht op een begrafenisvergoeding.

Heb ik recht op een overlevingspensioen?

Mijn overleden huwelijkspartner was werknemer of zelfstandige

Als huwelijkspartner van een werknemer of zelfstandige, heb je mogelijk recht op een overlevingspensioen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt de minimumleeftijd op het moment van overlijden van je huwelijkspartner of je krijgt al een rustpensioen.
 • Je was minstens 1 jaar getrouwd of je zit in een gelijkgestelde situatie.
 • Je bent niet hertrouwd.
 • Je bent niet veroordeeld voor misdrijven tegenover je overleden huwelijkspartner.

Belangrijk: Voldoe je aan alle voorwaarden behalve de minimumleeftijd? Dan heb je recht op een overgangsuitkering.

Mijn overleden (ex-)huwelijkspartner was ambtenaar

Als (ex-)huwelijkspartner van een ambtenaar heb je mogelijk recht op een overlevingspensioen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt de minimumleeftijd op het moment van overlijden van je huwelijkspartner of je krijgt al een rustpensioen.
 • Je was minstens 1 jaar getrouwd of je zit in een gelijkgestelde situatie.
 • Je bent niet hertrouwd.
 • Je bent niet veroordeeld voor misdrijven tegenover je overleden huwelijkspartner.

Belangrijk:

 • Voldoe je aan alle voorwaarden behalve de minimumleeftijd? Dan heb je recht op een overgangsuitkering.
 • Voldoe je aan alle voorwaarden, maar was je geen volledig jaar gehuwd of in een gelijkgestelde situatie? Dan heb je recht op een tijdelijk overlevingspensioen.
 • Als huwelijkspartner van een overleden ambtenaar heb je recht op een begrafenisvergoeding.

Meer weten over de voorwaarden?

Bezoek deze pagina's:

Hoe wordt mijn overlevingspensioen berekend?

De berekening van het overlevingspensioen gebeurt op basis van de loopbaan van je overleden huwelijkspartner en hangt onder andere af van:

 • het aantal personen die recht hebben op het overlevingspensioen,
 • het eventueel recht op een gewaarborgd inkomen,
 • een eventuele beperking aan het relatief of absoluut maximum (enkel voor ambtenaren), en
 • andere inkomsten.

Details over de berekening van het pensioen vind je op de volgende pagina’s:

Moet ik mijn overlevingspensioen aanvragen?

Je moet geen aanvraag indienen als je overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was.

In alle andere gevallen moet je wel een aanvraag indienen.

Je vindt meer informatie over hoe je een overlevingspensioen of een overgangsuitkering aanvraagt op de website van de Federale Pensioendienst.


De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende huwelijkspartner die niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet om een overlevingspensioen te ontvangen. Het maakt niet uit of je overleden partner al gepensioneerd was of niet.

Heb ik recht op een overgangsuitkering?

Je hebt mogelijk recht op een overgangsuitkering als je:

 • de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen niet hebt op het moment van overlijden,
 • minstens 1 jaar gehuwd was of in een gelijkgestelde situatie zit,
 • niet hertrouwd bent, en
 • niet veroordeeld bent voor misdrijven tegenover je overleden huwelijkspartner.

Was je overleden huwelijkspartner werknemer of ambtenaar? Lees meer over het recht op een overgangsuitkering op de website van de Federale Pensioendienst.

Was je overleden huwelijkspartner zelfstandige? Lees meer over het recht op een overgangsuitkering op de website van het RSVZ.

Hoe wordt mijn overgangsuitkering berekend?

De berekening van de overgangsuitkering gebeurt op basis van de loopbaan van je overleden huwelijkspartner.

Details over de berekening van het pensioen vind je op de volgende pagina’s:

Hoe lang krijg ik een overgangsuitkering?

De duur van de overgangsuitkering hangt af van je gezinssituatie op het moment van het overlijden van je huwelijkspartner.

GezinssituatieDuur van de overgangsuitkering
Geen kind ten laste18 maanden
Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar (*) of ouder36 maanden
Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar (kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, beschouwen we voor het hele jaar als 13-jarige)48 maanden
Minstens 1 kind ten laste met een handicap (ongeacht de leeftijd)48 maanden
Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het overlijden48 maanden

De duur van de overgangsuitkering hangt af van je gezinssituatie op het moment van het overlijden van je huwelijkspartner.

Opgelet! Om de volledige periode te ontvangen, moet je je aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. Als je je aanvraag laattijdig indient, dan ontvang je je overgangsuitkering voor een kortere periode.

Moet ik mijn overgangsuitkering aanvragen?

Je moet geen aanvraag indienen als je overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was.

In alle andere gevallen moet je wel een aanvraag indienen.

Opgelet, je moet je aanvraag binnen de 12 maanden na het overlijden indienen. We raden je dat ook aan als je recht hebt op een overgangsuitkering gedurende 24 maanden.

Hoe je een overlevingspensioen of overgangsuitkering in de regeling voor werknemers en ambtenaren aanvraagt, lees je op de pagina Hoe vraag ik mijn pensioen aan? op de site van de Federale Pensioendienst.

Hoe je in de regeling voor zelfstandigen een overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvraagt, lees je op de pagina Wanneer en hoe kan ik mijn overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen? op de site van het RSVZ.


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Heb ik recht op een wezenpensioen?

Je wordt als wees beschouwd als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • je beide ouders zijn overleden en minstens één ervan was ambtenaar,
 • je langstlevende ouder heeft geen recht op een overlevingspensioen, of
 • je langstlevende ouder kan het ouderlijk gezag onmogelijk uitoefenen.

Dan heb je recht op een wezenpensioen als:

 • je overleden ouder ambtenaar was,
 • je niet veroordeeld werd omdat je je overleden ouder naar het leven hebt gestaan, en
 • je nog geen 18 jaar bent of je nog recht hebt op kinderbijslag.

Hoe wordt mijn wezenpensioen berekend?

De berekening van het wezenpensioen gebeurt op basis van het overlevingspensioen.

Moet ik mijn wezenpensioen aanvragen?

Je moet geen aanvraag doen als:

 • je overleden ouder al een pensioen ontving van de Federale Pensioendienst, en
 • jij en eventueel andere wezen minder dan 18 jaar zijn, en
 • jullie de enige rechthebbenden zijn.

In alle andere gevallen moet je wel een aanvraag doen.

Meer weten over het wezenpensioen?

Details over de berekening, de aanvraag en de uitbetaling van het wezenpensioen lees je op de pagina Wezenpensioen op de site van de Federale Pensioendienst.


Onlinediensten

Instellingen