Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Toegangsvoorwaarden voor de beveiligde onlinediensten

Toegangsvoorwaarden Portaalsite (www.sociale-zekerheid.be) Systeem voor bestandsoverdracht FTP / MQSeries / MQLink / SFTP
Vrije toegang (behalve provinciale en plaatselijke besturen) - Dimona
- Detacheringsaanvragen (Gotot)
- Werkmelding
- Inhoudingsplicht 30bis
- Publiek deel van het werkgeversrepertorium
- Pensioenkadaster
 
Gebruikersnaam en
Wachtwoord OF Elektronische identiteitskaart
- Dimona
- Personeelsbestand
- Multi-Dimona
- Multifunctionele aangifte DmfA(PPL)
- Aangifte van sociaal risico ASR
- Raadpleging van werkmeldingen
- Tijdelijke werkloosheid
- Beveiligd deel van het werkgeversrepertorium
- Raadpleging van de vakantiebestanden
- e-Box
- Publieke mandatarissen (PMP)
- Publiato
 
Gebruikersnaam,
Wachtwoord en
Certificaat OF Elektronische identiteitskaart
Wijziging DmfA(PPL)  
Gebruikersnaam,
Wachtwoord en Gekwalificeerd
certificaat (dit mag eventueel van de elektronische identiteitskaart zijn, rekening houdend met de bijzondere gebruiksvoorwaarden)
  - Dimona-aangiften
- Multifunctionele aangifte DmfA
- Wijzigingsvoorstellen DmfA(PPL)
- Wijziging DmfA(PPL)
- Aangiften van sociale risico's (ASR)
- Publiato