Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

E-mailadres van de onderneming

Dit adres is het unieke aanspreekpunt van uw onderneming voor de instellingen van de sociale zekerheid. Het is meer bepaald dit adres dat e-Box gebruikt om u de verschillende meldingen per e-mail te bezorgen. Dit adres wordt beheerd door de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) of de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) op het niveau van de hoedanigheid.