Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Sleutelbegrippen

Toegang tot de onlinediensten

Sociale dienstverrichter

Een dienstverrichter is een rechtspersoon die geen deel uitmaakt van uw onderneming en aan wie u toegang tot de beveiligde onlinediensten van de sociale zekerheid verschaft om een aantal verplichtingen in uw naam te vervullen. Het kan gaan om een sociaal secretariaat, een boekhouder of een andere tussenpersoon die u helpt met uw sociale administratie.