Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Toegangsbeheerder (vroeger: lokale beheerder)

De Toegangsbeheerder beheert de gebruikers van beveiligde onlinediensten voor zijn onderneming en hoedanigheid. Hij regelt hun toegangen. Dat doet hij door:

  • gebruikers toe te voegen,
  • gebruikers te verwijderen,
  • rechten toe te kennen, en
  • rechten af te nemen.

Voor de sociale zekerheid voert de Toegangsbeheerder zijn beheerstaken uit in de onlinedienst Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties. Hij heeft als beheerder zelf ook automatisch toegang tot alle beveiligde diensten op het portaal van de sociale zekerheid.