Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voorbeelden van onlinediensten

Een onlinedienst is een virtuele werkruimte waarop u kunt inloggen via om het even welke internetbrowser en waarin u administratieve verrichtingen kunt uitvoeren.

Sommige diensten maken gebruik van vertrouwelijke privégegevens en zijn daarom beveiligd met een wachtwoord en/of een digitaal certificaat.

Het portaal van de sociale zekerheid biedt u toegang tot de volgende onlinediensten (niet-exhaustieve lijst):

 • Dimona en het personeelsbestand
 • Multifunctionele Aangifte (DmfA)
 • Wijziging DmfA (DmfA Update)
 • Ecaro
 • Werkgeversrepertorium (WREP)
 • Aangifte Sociale Risico's (ASR)
 • Tijdelijke werkloosheid (CTW) en validatieboek (VBOOK)
 • Vakantiebestand (COVA)
 • Beveiligd deel van het werkgeversrepertorium
 • Meldingsplicht - Limosa
 • e-Box
 • ...