Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dimona en het personeelsbestand

17/04/2020: Crisis naar aanleiding van Coronavirus - Studentenarbeid tweede kwartaal

Omwille van de Coronavirus-epidemie, heeft de regering beslist dat uren studentenarbeid die gereserveerd en/of gepresteerd werden voor het tweede kwartaal 2020 geneutraliseerd zullen worden: die uren zullen dus niet meetellen voor de berekening van het contingent van 475 uur per jaar dat aan solidariteitsbijdrage kan worden gepresteerd. Deze maatregel geldt voor alle studentenarbeid en is dus niet beperkt tot bepaalde sectoren.

Concreet wil dit zeggen dat:

  • er geen melding ‘overschrijding contingent’ zal worden verstuurd voor Dimona-aangiften die de grens van 475 uren overschrijden in het tweede kwartaal 2020
  • als er reeds een melding ‘overschrijding contingent’ gesignaleerd werd voor het derde of het vierde kwartaal, de berekening zal worden aangepast om de uren die meegeteld werden voor het tweede kwartaal, zodat die uren niet langer meetellen
  • Let op: bij de kanalen Dimona mobile en Multi-Dimona wordt er bij de simulatie voorafgaand aan de verzending van de Dimona-aangifte nog geen rekening gehouden met de neutralisering van de uren voor het tweede kwartaal. Deze simulatie zal eind april worden aangepast. Intussen kan de Dimona-aangifte verzonden worden zonder rekening te houden met deze simulatie.

09/04/2020: Crisis naar aanleiding van Coronavirus - C3.2A-kaarten (tijdelijke werkloosheid bouwsector)

Door het grote aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de maatregelen rond het Coronavirus, werden de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd. Eén van deze vereenvoudigingen is dat vanaf 01/03/2020 tot het einde van de crisis, de werkgever niet verplicht is een controlekaart C3.2A af te leveren aan werknemers die op tijdelijke werkloosheid zijn gesteld. Daarom moeten de C3.2A-kaarten voorlopig ook niet meer worden aangegeven in Dimona.
Meer info op de website van de RVA Nieuw venster.

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

Vóór mijn eerste Dimona

Om Dimona-aangiften te kunnen versturen, moet u zich eerst als werkgever identificeren.

Zich als werkgever identificeren: samenvattende tabel

Wat wilt u doen ? Werkgevers Enkel provinciale en plaatselijke besturen
Zich identificeren

Via de onlinedienst WIDE stuurt u alle vereiste informatie over uw onderneming naar de RSZ. Direct na afloop van de identificatieprocedure krijgt u uw RSZ-nummer. U kunt nu uw eerste Dimona-aangifte uitvoeren.

Download het formulier R1 .pdf - Nieuw venster, vul het in en stuur het naar de RSZ.

Mandateren

U kunt een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren.

U kunt een dienstverrichter PPL mandateren.

Administratieve instructies

Verbeteringen

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's) over Dimona is gegroepeerd in de TechLib.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand is een beveiligde databank. Ze herneemt al uw Dimona's, net als de werknemers die u hebt aangegeven. Bepaalde gegevens worden dus vooraf ingevuld. Wilt u er toegang toe krijgen, dan moet u zich identificeren.

In het personeelsbestand kunt u:

  • nieuwe werknemers toevoegen;
  • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers ('Multi-Dimona');
  • uw aangiften raadplegen en beheren;
  • de dagelijkse registratie van vaste horecawerknemers regelen;
  • werknemers/aangiften opzoeken.

Dimona (niet beveiligd)

Gebruik de niet-beveiligde versie als:

  • u nog niet op het portaal geregistreerd bent, maar u wilt al een aangifte invullen;
  • u een aangifte wilt invullen zonder u te identificeren.

De niet-beveiligde kanalen blokkeren

Wilt u er zeker van zijn dat geen enkele aangifte via een niet-beveiligd kanaal doorgegeven wordt? Blokkeer dan de niet-beveiligde Dimona-kanalen. In dat geval worden alle aangiften via de niet-beveiligde onlinedienst geweigerd. Stuur een e-mail naar contact@rsz.fgov.be en vermeld ‘Blokkeer onbeveiligd kanaal Dimona’ als onderwerp van uw bericht.

Alleen de Toegangsbeheerder kan deze aanpassing aanvragen.

Wilt u de niet-beveiligde kanalen opnieuw gebruiken? Neem dan contact op met de cel Dimona van de RSZ via contact@rsz.fgov.be. Vermeld ‘Annuleer beveiliging Dimona’ in het onderwerp van uw e-mail en motiveer uw vraag tot aanpassing.