Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dimona en het personeelsbestand

25/03/2023 : Dimona-aangifte - Opgelet: verandering van uur in de nacht van 25 op 26 maart

Door de overschakeling naar de zomertijd zal het in de nacht van 25 op 26 maart 2023 niet mogelijk zijn om Dimona-aangiften in te voeren met tijdsblokken tussen 2 en 3 uur.

Info

04/01/2023: Nieuw contingent van 600 uur voor studenten en maatregel voor de zorgsector

Om de aanwerving van studenten als bijkomende werkkracht in de zorgsector te bevorderen, nam de regering volgende maatregelen:

 • Studenten mogen in 2023 en 2024 600 uur werken tegen verlaagde sociale bijdragen in plaats van 475 uur.
 • De uren die jobstudenten in de zorgsector presteren tijdens het eerste kwartaal van 2023 worden geneutraliseerd. Deze uren tellen dus niet mee voor het jaarlijks contingent van 600 uur dat een student mag presteren tegen verlaagde sociale bijdragen.
  U vindt de lijst met werkgeverscategorieën en paritaire comités waarvoor deze maatregel geldt in de instructies.
  Werd er al een melding 'overschrijding contingent' verstuurd voor het eerste trimester, dan wordt de berekening alsnog aangepast en zullen deze uren toch niet meetellen.

28/10/2022: Maatregel zorgsector

Om de aanwerving van studenten als bijkomende arbeidskrachten in de zorgsectoren te stimuleren, keurde de ministerraad op 20/07/2022 een wetsontwerp goed met als doel in het derde en vierde kwartaal van 2022 alle door studenten gewerkte uren te neutraliseren. Deze uren worden dus niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijkse quotum van 475 uur dat een student kan presteren onder solidariteitsbijdragen.

De lijst met werkgeverscategorieën en paritaire comités waarvoor deze maatregel van toepassing is, is beschikbaar in de instructies.

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

Vóór mijn eerste Dimona

Om Dimona-aangiften te kunnen versturen, moet u zich eerst als werkgever identificeren.

Zich als werkgever identificeren: samenvattende tabel

Wat wilt u doen ? Werkgevers
Zich identificeren

Via de onlinedienst WIDE stuurt u alle vereiste informatie over uw onderneming naar de RSZ. Direct na afloop van de identificatieprocedure krijgt u uw RSZ-nummer. U kunt nu uw eerste Dimona-aangifte uitvoeren.

Mandateren

U kunt een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren.

Administratieve instructies

Verbeteringen

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's) over Dimona is gegroepeerd in de TechLib.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand is een beveiligde databank. Ze herneemt al uw Dimona's, net als de werknemers die u hebt aangegeven. Bepaalde gegevens worden dus vooraf ingevuld. Wilt u er toegang toe krijgen, dan moet u zich identificeren.

In het personeelsbestand kunt u:

 • nieuwe werknemers toevoegen;
 • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers ('Multi-Dimona');
 • uw aangiften raadplegen en beheren;
 • de dagelijkse registratie van vaste horecawerknemers regelen;
 • werknemers/aangiften opzoeken.

Dimona (niet beveiligd)

Gebruik de niet-beveiligde versie als:

 • u nog niet op het portaal geregistreerd bent, maar u wilt al een aangifte invullen;
 • u een aangifte wilt invullen zonder u te identificeren.

De niet-beveiligde kanalen blokkeren

Wilt u er zeker van zijn dat geen enkele aangifte via een niet-beveiligd kanaal doorgegeven wordt? Blokkeer dan de niet-beveiligde Dimona-kanalen. In dat geval worden alle aangiften via de niet-beveiligde onlinedienst geweigerd. Stuur een e-mail naar contact@rsz.fgov.be en vermeld ‘Blokkeer onbeveiligd kanaal Dimona’ als onderwerp van uw bericht.

Alleen de Toegangsbeheerder kan deze aanpassing aanvragen.

Wilt u de niet-beveiligde kanalen opnieuw gebruiken? Neem dan contact op met de cel Dimona van de RSZ via contact@rsz.fgov.be. Vermeld ‘Annuleer beveiliging Dimona’ in het onderwerp van uw e-mail en motiveer uw vraag tot aanpassing.