Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Hulp bij medische kosten

Je kunt in een situatie terechtkomen waarin je medische kosten hoger zijn dan je zelf kan dragen. In zo’n geval kan je ziekenfonds of het OCMW tussenbeide komen en je een tegemoetkoming bieden.

Het OCMW biedt de volgende medische hulp:

 • medische kaart: met deze kaart hoef je niet langer voor alle verstrekkingen en geneesmiddelen aan het OCMW de toestemming te vragen. Het OCMW betaalt het grootste gedeelte van de factuur.
 • requisitorium: hiermee krijg je gratis verzorging. De dienstverlener heeft de garantie dat het OCMW de factuur zal betalen.
 • regularisering bij het ziekenfonds
 • terugbetaling van geneesmiddelen: sommige geneesmiddelen worden gedeeltelijk terugbetaald als een erkend arts ze voorschrijft of als je ze in een bevoegde apotheek koopt.
 • dringende medische hulp

Het ziekenfonds geeft je een verhoogde tegemoetkoming voor de betaling van medische zorgen als je een sociale uitkering ontvangt, ouderloos bent of zonder inkomen zit.

Andere maatregelen bij medische kosten

Wat is dringende medische hulp?

Personen die illegaal in België verblijven en die niet voldoende bestaansmiddelen hebben om hun gezondheidszorg te betalen, hebben recht op dringende medische hulp van het OCMW. Wanneer een persoon illegaal in België verblijft en behoeftig is, neemt het OCMW zijn medische kosten ten laste. Dit is de enige steun van het OCMW waarop de personen die illegaal in België verblijven recht hebben.

Om deze steun te kunnen genieten, moet je een aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente.

De urgentie van medische hulp wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door een patiënt of het OCMW.

Voorwaarden voor dringende medische hulp

Om aanspraak te kunnen maken op de dringende medische hulp, moet je voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 • Je leeft illegaal in België

Wanneer je een aanvraag indient voor dringende medische hulp zal het OCMW een onderzoek voeren om te kijken of je illegaal in België verblijft. Het OCMW-personeel is verplicht om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen; je moet niet bang zijn dat het OCMW de politie zal bellen.

 • Je bevindt je in staat van behoeftigheid

Om recht te hebben op dringende medische hulp, moet je behoeftig zijn. Via een sociaal onderzoek zal het OCMW je staat van behoeftigheid vaststellen op basis van jouw bestaansmiddelen en van de lasten die jij en de personen die met jou samenleven hebben. Het OCMW zal jou vragen stellen om de stand van zaken van jouw bestaansmiddelen te controleren. Het is belangrijk dat je aan dit onderzoek meewerkt en dat jij het OCMW inlicht over alle bestaansmiddelen waarover je beschikt. Wanneer je niet alle informatie geeft over jouw situatie, kan het OCMW weigeren om jou te helpen.

Wanneer deze twee voorwaarden zijn vervuld, kan je de dringende medische hulp genieten, wat betekent dat het OCMW zal tussenkomen in de betaling van jouw medische kosten.


Instellingen

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie enzovoort goedkoper. Of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming hangt af van een aantal voorwaarden.

Wanneer heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je:

 • gedurende 3 maanden een leefloon van het OCMW geniet,
 • de inkomensgarantie voor ouderen geniet,
 • de toelage voor personen met een handicap geniet, toegekend door de Federale overheidsdienst sociale zekerheid,
 • een kind bent met een erkende handicap van minstens 66%,
 • een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent,
 • een weeskind bent dat beide ouders verloren heeft, of
 • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangt: dit is een bevoegdheid van de regio's. Opgelet: in Vlaanderen is de benaming van deze uitkering 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood'.

Ook in bepaalde andere gevallen heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming. In die gevallen moet je een aanvraag indienen bij je ziekenfonds. Zij kunnen je meer informatie geven over hoe dit te doen.

Je vindt meer info over de andere situaties waarin je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming op de website van het RIZIV.


Instellingen