Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Financiële hulp

Je kunt in een situatie terechtkomen waarin je medische kosten hoger zijn dan je zelf kan dragen. In zo’n geval kan je ziekenfonds of het OCMW tussenbeide komen en je een tegemoetkoming bieden. Er zijn verschillende maatregelen waarvan je kunt genieten.

Het ziekenfonds grijpt in wanneer financieel kwetsbare mensen in de problemen dreigen te komen door medische kosten. Wie een uitkering ontvangt, of ouderloos en zonder inkomen is, kan een verhoogde tegemoetkoming krijgen die bijdraagt tot de betaling van medische zorgen.

Het Bijzonder Solidariteitsfonds biedt ook een financiële interventie voor bepaalde medische prestaties die niet terugbetaalbaar zijn.

Ook het OCMW kan hulp bieden, met middelen zoals:

 • de medische kaart: met deze kaart hoef je niet langer voor alle verstrekkingen en geneesmiddelen toestemming te vragen aan het OCMW. Het OCMW betaalt het grootste deel van de factuur.
 • het requisitorium: hiermee krijg je gratis verzorging. De dienstverlener heeft de garantie dat het OCMW de factuur betaalt.
 • regularisering bij het ziekenfonds
 • terugbetaling van geneesmiddelen: sommige geneesmiddelen kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden als een erkend arts ze voorschrijft of als je ze in een bevoegde apotheek koopt.
 • dringende medische hulp

Voor bepaalde patiënten voorziet de verplichte ziekteverzekering een tegemoetkoming in hun reiskosten.

Heb ik recht op een tegemoetkoming van het Bijzonder Solidariteitsfonds?

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de ‘gewone’ dekking van de verplichte ziekteverzekering. Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen waarvoor geen terugbetaling is en die aan bepaalde criteria voldoen. De belangrijkste criteria:

 • de verstrekking is duur;
 • de wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid van de verstrekking zijn op een gemotiveerde wijze en in ruime mate erkend door de gezaghebbende medische instanties;
 • de verstrekking is voorgeschreven voor de behandeling van vitale functies die bedreigd zijn;
 • een andere behandeling die voor terugbetaling of voor een andere bron van financiering in aanmerking komt, is voor jou onmogelijk;
 • de verstrekking is voorgeschreven door een arts-specialist, gespecialiseerd in jouw aandoening.

Instellingen

Wanneer heb je recht op de maximumfactuur?

Stijgen de medische kosten van jou en je gezin tijdens het jaar tot boven een bepaald maximumbedrag? Dan betaalt je ziekenfonds alles boven dat maximum volledig terug. Dit systeem heet de maximumfactuur (MAF). Het zorgt ervoor dat je de uitgaven voor geneeskundige verzorging van je gezin binnen de perken kan houden.

Er zijn 4 types van MAF, met elk hun eigen berekening van het maximumbedrag:

 • de inkomens-MAF,
 • de sociale MAF,
 • de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar,
 • de MAF chronisch zieken.

Je vindt meer informatie over de maximumfactuur op de website van het RIZIV


Instellingen

Wie heeft recht op de terugbetaling?

De verplichte ziekteverzekering komt in bepaalde gevallen tegemoet in de reiskosten van:

 • kankerpatiënten
 • dialysepatiënten, inclusief patiënten die thuisdialyse krijgen 
 • kinderen jonger dan 18 jaar, opgevolgd in een revalidatiecentrum 

Voor kankerpatiënten hebben volgende personen recht op de tegemoetkoming:

 • kankerpatiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn en die chemotherapie of behandeling met stralingen volgen (+ raadplegingen van toezicht), en
 • vader, moeder of voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis opgenomen zijn.

De details lees je op de pagina's Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten, Tegemoetkoming in de reiskosten van dialysepatiënten en Tegemoetkoming in de reiskosten van kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum op de RIZIV-website.


Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hulp van derden?

Ben je ziek? Dan heb je misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • moeilijkheden hebben om gewone dagelijkse handelingen uit te voeren, en
 • aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van je ziekenfonds.

Kun je geen aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van je ziekenfonds? Neem dan contact op met de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale overheidsdienst Sociale zekerheid


Instellingen