Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid

Als je langere tijd arbeidsongeschikt bent door ziekte, val je terug op een uitkering van het ziekenfonds. Ben je langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan spreken we van invaliditeit. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt dan een invaliditeitsuitkering.

Is je arbeidsongeschiktheid het gevolg van een arbeidsongeval? Lees dan verder op de pagina Vergoedingen na arbeidsongeval.

Ben je arbeidsongeschikt als gevolg van een beroepsziekte? Lees dan verder op de pagina Vergoedingen bij beroepsziekte.

Heb ik als werknemer recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Ben je werknemer/werkloze en als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze:

  • volgens bepaalde regels,
  • per dag, 
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Er zijn minimum- en maximumbedragen.


Instellingen

Heb ik als zelfstandige recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Ben je zelfstandige en als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt ze uit.

De uitkering is forfaitair. Ze wordt berekend:

  • per dag,
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Er kan een bedrijfsvoorheffing (11,11%) worden ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid. Neem contact op met je ziekenfonds voor meer informatie.

Meer informatie over de vastelling van je uitkering lees je onder Vaststelling van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige op de website van het RIZIV.


Instellingen

Heb ik als werknemer recht op een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds?

Ben je een werknemer of werkloze en als arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimumbedragen en maximumbedragen.

De uitkering is berekend

  • per dag;
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Instellingen

Heb ik als zelfstandige recht op een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds?

Ben je als zelfstandige arbeidsongeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. Je ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt ze uit.

De uitkering is forfaitair. Ze wordt berekend:

  • per dag,
  • in een 6-dagenstelsel: dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Instellingen

Waarop heb je recht?

Zodra je een rust- of overlevingspensioen ontvangt, wordt jouw rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt tot een forfaitair maximumbedrag. Concreet kun je jouw (rust- of overlevings)pensioen niet integraal cumuleren met jouw rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Als je een deel van jouw rente in kapitaal hebt ontvangen, wordt het forfaitaire maximumbedrag ook verminderd.

Het forfaitaire maximumbedrag varieert van persoon tot persoon en hangt af van een aantal parameters. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's kan dat bedrag voor je berekenen.

Word je nog steeds belast?

Zodra je gepensioneerd bent of ouder dan 65 jaar, betaal je geen bedrijfsvoorheffing meer op jouw vergoedingen, ongeacht jouw graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Je zal dus geen fiscaal attest krijgen en je zal de vergoedingen die je hebt gekregen, niet moeten vermelden in jouw belastingaangifte.