Vergoedingen na arbeidsongeval

Na een arbeidsongeval word je tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard als je het werk niet meteen kan hervatten. De dag van het ongeval wordt je loon nog volledig uitbetaald. De eerstvolgende dag heb je recht op een dagvergoeding volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Deze dagvergoeding wordt gebaseerd op je basisloon in het voorgaande jaar.

Wanneer je het werk gedeeltelijk hervat, ontvang je een dagvergoeding 'gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid'. Je krijgt die vergoeding tot je volledig genezen bent of tot er je een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend wordt.

Zodra je gezondheidstoestand stabiliseert, kan een eventuele graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden. De vergoeding waarop je in dat geval recht hebt, houdt rekening met de graad van je ongeschiktheid en je basisloon. Je zal de toegekende rente levenslang ontvangen.

Ben je na het arbeidsongeval afhankelijk van de hulp van derden? Je hebt dan recht op een bijkomende vergoeding. De raadsgeneesheer kent die toe op basis van een checklist.

Wanneer je een pensioen krijgt, zal de rente beperkt worden. De vergoedingen in kwestie worden vanaf dat moment ook niet meer aan bedrijfsvoorheffing onderworpen.

Kent het ongeval een dodelijke afloop, dan bestaan er ook verschillende vergoedingen voor de verwanten van het slachtoffer. De bedragen van deze vergoedingen zijn afhankelijk van de graad van verwantschap met het slachtoffer.