Vergoedingen bij beroepsziekte

Een werknemer die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is door een beroepsziekte, komt in aanmerking voor een schadevergoeding vanwege het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Voorwaarde is dat Fedris de ziekte als een beroepsziekte erkent. De vergoeding voor het slachtoffer wordt dan berekend op basis van zijn/haar basisloon en het percentage arbeidsongeschiktheid.

De verzekering van je ziekenfonds neemt de meeste kosten voor de geneeskundige verzorging op zich. Wanneer Fedris je beroepsziekte erkent, betaalt Fedris je remgeld volledig terug. Ben je omwille van je arbeidsongeschiktheid afhankelijk van de hulp van derden? Dan heb je recht op een bijkomende vergoeding door Fedris.

Zodra je een pensioen ontvangt, wordt je vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid beperkt. Ex-mijnwerkers die niet meer konden werken of een nieuwe baan ‘aan de oppervlakte’ moesten zoeken, hebben recht op het hoogste forfaitaire bedrag. Ex-werknemers van een gemeentelijk of provinciaal bestuur behouden hun vergoeding, maar de som van hun pensioen en de vergoeding mag niet meer dan hun laatste jaarloon bedragen.

Wanneer een werknemer sterft door een beroepsziekte, hebben sommige directe verwanten van het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Fedris stuurt meteen na het overlijden een aanvraagformulier voor de vergoedingen op. Verder voorziet Fedris in de terugbetaling van sommige begrafeniskosten