Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval heeft niet noodzakelijk zware gevolgen. Wanneer je binnen het bedrijf verzorgd kan worden, geen dokter nodig hebt, geen loonverlies lijdt en niet arbeidsongeschikt bent, spreekt men over een licht arbeidsongeval. Je hoeft het ongeval dan niet bij de verzekering aan te geven. Dat verandert uiteraard als je gezondheidssituatie door het ongeval achteruit gaat.

Ben je na het ongeval arbeidsongeschikt? Dan bepaalt de verzekeringsonderneming van de werkgever welke vergoeding je krijgt.

Je schadevergoeding wordt gebaseerd op je basisloon en de graad van je ongeschiktheid. De arbeidsongevallenverzekering van je werkgever betaalt ook alle kosten voor medische zorgen als gevolg van je arbeidsongeval terug. Gebeurde je arbeidsongeval vóór 1988, dan neemt het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) die kosten voor zijn rekening. Je hebt verder recht op een tussenkomst in de verplaatsingskosten die je naar aanleiding van je arbeidsongeval maakt. Wie door zijn arbeidsongeschiktheid afhankelijk wordt van de hulp van derden, komt in aanmerking voor een bijkomende vergoeding.

Verslechtert je gezondheidssituatie na de erkenning van je arbeidsongeval? Meld dat dan meteen aan de verzekeringsonderneming van de werkgever en bewijs je toestand met een medisch attest.

Zodra je een pensioen krijgt, zal de uitkering voor blijvende ongeschiktheid beperkt worden. De vergoedingen in kwestie worden vanaf dat moment ook niet meer aan bedrijfsvoorheffing onderworpen.

Kent het arbeidsongeval een dodelijke afloop? Dan hebben de naaste verwanten van het slachtoffer recht op een vergoeding voor de begrafeniskosten en de vervoerskosten voor de overbrenging van het lichaam. De nabestaanden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook rekenen op een rente of overlijdensbijslag. Naargelang de omstandigheden wordt die levenslang of voor een bepaalde tijd uitgekeerd.

De informatie hierboven geldt voor werknemers. De arbeidsongevallenregeling voor federale ambtenaren heeft een aantal bijzonderheden. Zelfstandigen hebben eventueel recht op een invaliditeitsuitkering. Meer daarover vind je in de topics onderaan deze pagina.