Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Welke aangiften moet een werkgever indienen?

Als werkgever moet u Dimona- en DmfA-aangiften indienen bij de RSZ. In de praktijk besteden veel werkgevers de aangiften uit aan een sociaal secretariaat of een dienstverlener.

Dimona

Met de Dimona-aangifte deelt u uw actieve arbeidsrelaties mee aan de overheid. U moet een Dimona-aangifte uitvoeren telkens als:

  • u iemand in dienst neemt, en wel voordat die werknemer begint te werken,
  • een werknemer uit dienst gaat, ten laatste de eerstvolgende werkdag na het vertrek van de werknemer.

Deze aangiften moeten elektronisch gebeuren, met de onlinedienst Dimona.

De reglementering vindt u op de pagina's Dimona – de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling van de Administratieve instructies.

DmfA

De DmfA of multifunctionele aangifte is een aangifte per kwartaal van de prestaties en de lonen van uw werknemers. De belangrijkste doelen van de DmfA zijn:

  • vaststellen hoeveel sociale bijdragen werkgevers en werknemers moeten betalen, en
  • de loon- en prestatiegegevens van alle werknemers eenmalig meedelen aan de overheid.

Als een werknemer een beroep moet doen op de sociale zekerheid, hoeven de uitkeringsinstellingen een heleboel gegevens dan niet meer opnieuw op te vragen.

Ook de DmfA moet elektronisch gebeuren, met de onlinedienst DmfA. Daardoor zijn de gegevens zeer snel in het netwerk beschikbaar. De data van de aangiftetermijnen vindt u in de Kalender van dit portaal.

De reglementering vindt u op de DmfA-pagina’s van de Administratieve instructies.