Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Arbeidsongeval

Scenario 1 - Aangifte van een arbeidsongeval

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Via deze procedure heeft de werkgever de mogelijkheid om op elektronische wijze alle inlichtingen met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval aan zijn verzekeraar mee te delen.

Indien het slachtoffer niet tijdelijk arbeidsongeschikt is geweest, of indien het slachtoffer op het moment van de ongevallenaangifte zijn werk reeds hervat heeft na een ongeschiktheid van minder dan vier dagen (de dag van het ongeval niet meegerekend), kan de werkgever een "vereenvoudigde aangifte" doen. Deze aangifte kan uitsluitend elektronisch gebeuren. Ze bevat enkel die elementen die de verzekeraar nodig heeft om het ongeval te regelen.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen gestructureerde bijlagen (Nieuw venster), enz.) over ASR Arbeidsongevallen is gegroepeerd in TechLib