Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 1 - Aangifte van een arbeidsongeval

Via deze procedure kan de Werkgever op elektronische wijze alle inlichtingen over de aangifte van een arbeidsongeval aan zijn verzekeraar meedelen.

Als het slachtoffer niet tijdelijk arbeidsongeschikt is geweest, of als het slachtoffer op het moment van de ongevalsaangifte zijn werk reeds hervat heeft na een ongeschiktheid van minder dan vier dagen (de dag van het ongeval niet meegerekend), kan de werkgever een "vereenvoudigde aangifte" doen. Deze aangifte kan uitsluitend elektronisch gebeuren. Ze bevat enkel die elementen die de verzekeraar nodig heeft om het ongeval te regelen.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Arbeidsongevallen is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever