Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 3 - Aangifte van een werkhervatting

De volledige werkhervatting van de getroffene snel meedelen komt het correct beheer van het ongeval door de verzekeraar ten goede en voorkomt haperingen in de betaling van vergoedingen of de terugvordering van onverschuldigd betaalde vergoedingen.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Arbeidsongevallen is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever