Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vereenvoudigde aangifte van arbeidsongevallen

In ons streven de administratieve lasten van ondernemingen zoveel mogelijk te beperken, hebben wij sinds januari 2005 een vereenvoudigd aangiftemodel ingevoerd. Op dit vereenvoudigd model is de beschrijving van de omstandigheden van het ongeval beperkt tot één vraag en is de informatie met betrekking tot getuigen, derde verantwoordelijken, medische tussenkomsten.volledig geschrapt.

Dit vereenvoudigd aangifteformulier kan u gebruiken voor de aangifte van een licht arbeidsongeval. Dit is een ongeval waarbij uw werknemer minder dan vier kalenderdagen werkonbekwaam is (de dag van het ongeval niet inbegrepen). Bovendien moet de betrokken werknemer reeds terug aan het werk zijn op het moment van de aangifte. Daarom is het aangewezen om bij kleine ongevallen snel over informatie te beschikken over het verwacht tijdstip van de werkhervatting (geneeskundig getuigschrift van de werknemer) en de aangifte niet direct op het moment van het ongeval te doen.

De aangifte is exclusief beschikbaar via het elektronisch kanaal van de sociale zekerheid. Net zoals bij de gewone aangifte ontvangt u een kopie van de aangifte in pdf-formaat in uw mailbox op de portaalsite van de sociale zekerheid.