Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Arbeidsongeval

Scenario 4 - Aangifte van een ernstig arbeidsongeval bij de arbeidsinspectie

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Sinds 1 januari 2006 kan de werkgever de onmiddellijke aangifte van een ernstig ongeval aan de diensten belast met het toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verzorgen via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen gestructureerde bijlagen (Nieuw venster), enz.) over ASR Arbeidsongevallen is gegroepeerd in TechLib