Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voor wie is Checkinatwork bedoeld?

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken, als bij de persoon die het werk doet. Zij moeten onderling afspreken wie de registratie doet, en beide partijen kunnen controleren of de registratie gebeurd is.

Werkgevers

Als werkgever of aannemer moet u ervoor zorgen dat uw werknemers, onderaannemers en werknemers van uw onderaannemers geregistreerd zijn. U kunt:

  • de registratie zelf doen, of
  • duidelijk afspreken met de werknemer of onderaannemer dat die zichzelf registreert.

Als u de werknemer of onderaannemer vraagt om de registratie zelf te doen, moet u een registratiemiddel ter beschikking stellen. Dat registratiemiddel kan ook de onlinedienst zijn.

Werknemers

Werknemers moeten zich ervan verzekeren dat hun aanwezigheid op de werkplaats geregistreerd is. Zij kunnen:

  • zichzelf registreren, als dat zo afgesproken is met de werkgever, of
  • de registratie door hun werkgever consulteren en nakijken.

Zelfstandigen

Zelfstandigen die als onderaannemer werken, moeten geregistreerd zijn. De regels die gelden voor werknemers gelden ook voor hen. Zij spreken met hun medecontractanten af wie de registratie doet. Zij kunnen:

  • zichzelf registreren, als dat zo afgesproken is met de opdrachtgever, of
  • de registratie door hun opdrachtgever nakijken in de onlinedienst Checkinatwork.

Interimwerknemers

Voor de melding van werken 30bis is het uitzendbureau onderaannemer van de onderneming die van de interimwerknemers gebruik maakt.

De onderneming die van de interimwerknemer gebruik maakt, moet zijn aanwezigheid aangeven. De band tussen de werknemer zelf, het uitzendbureau en de onderneming die van de interimwerknemer gebruikt maakt, wordt vastgesteld op basis van de Dimonagegevens van de werknemer.

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Buitenlandse werknemers

Als buitenlandse werknemer kunt u de QR-code van uw Limosa1-document scannen. U heeft daarvoor geen beveiligde toegang tot het portaal nodig.

Let op: u kunt op deze manier enkel aanwezigheden registreren of laten registreren, niet consulteren of annuleren.

Buitenlandse aannemers

Als buitenlandse aannemer kunt u zelf aanwezigheidsregistraties doen door de QR-codes van Limosa1-documenten te scannen via de mobiele onlinedienst. U heeft daarvoor geen beveiligde toegang tot het portaal nodig.

Om de onlinedienst Checkinatwork te gebruiken en aanwezigheden te registreren, raadplegen en annuleren, kunt u via een speciale procedure een beveiligde toegang tot het portaal van de Belgische sociale zekerheid aanvragen. Dat doet u via dit aanvraagformulier .pdf - Nieuw venster.

Om het formulier in te vullen, heeft u de volgende gegevens nodig:

  • een Belgisch ondernemingsnummer (KBO-nummer);
  • een hoofdtoegangsbeheerder van de eigen onderneming. Deze hoofdtoegangsbeheerder heeft een Belgisch rijksregisternummer of een bisnummer nodig.

Als u niet beschikt over deze identificatienummers, wordt u tijdens het invullen van het formulier doorverwezen naar de onlinediensten (Aangifte van Werken en Limosa) waarmee u ze kunt krijgen.

Binnen de twee weken na uw aanvraag ontvangt u de toegangen voor de Hoofdtoegangsbeheerder per post. Meer informatie vindt u op de Limosawebsite Nieuw venster.