Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Hoe registreert u de aanwezigheden?

De registratie is heel flexibel. Er zijn vier verschillende kanalen die u kunt afwisselen zoals u wenst. U kunt kiezen tussen een melding ter plekke of vanop afstand. Het is ook mogelijk om meerdere kanalen tegelijk te gebruiken.

U weet zeker dat de registratie in orde is wanneer uw registratie een ontvangstnummer gekregen heeft. Raadpleeg de onlinedienst om na te gaan of alles in orde is.

Opgelet:
Om een beveiligde onlinedienst te kunnen gebruiken, moet u geregistreerd zijn op het portaal.

De onlinedienst via desktop

De onlinedienst Checkinatwork biedt de volgende mogelijkheden:

 • handmatige invoer van gegevens,
 • invoer via de ‘wizard’ die zich beroept op gegevens uit verschillende databanken, en
 • het raadplegen van de aanwezigheidsregistraties die u zelf heeft uitgevoerd en die uitgevoerd zijn op de werkplaatsen die u aangaan.

Via de handmatige invoer geeft u gelijk welke werknemer of onderaannemer aan:

 • bestaand personeel,
 • nieuwe werknemers,
 • buitenlandse werknemers,
 • zelfstandigen.

De ‘wizard’ van de onlinedienst is speciaal ontworpen voor de registratie van uw eigen werknemers. Met de wizard kunt u:

 • gegevens uit de databanken van Dimona en de Aangifte van Werken oproepen en hergebruiken,
 • meerdere werknemers tegelijk registreren,
 • werknemers registreren voor meerdere dagen,
 • werknemers van uw onderaannemers registreren op basis van de bestaande registraties.

U heeft nodig:

 • een pc,
 • een internetverbinding, en
 • beveiligde toegang tot dit portaal.

Buitenlandse ondernemingen kunnen een beveiligde toegang tot het portaal aanvragen om aanwezigheden te registreren via Checkinatwork. Meer informatie vindt u op het internationale portaal Nieuw venster.

De mobiele onlinedienst

De mobiele versie van de onlinedienst heeft alle functies van de desktopversie:

 • wizard,
 • handmatige invoer, en
 • gebruik van QR-codes van Limosa-aangifte en poster op de werkplaats.

U heeft nodig:

 • een smartphone,
 • een internetverbinding, en
 • beveiligde toegang tot dit portaal.

Bent u een zelfstandige onderaannemer? Om de mobiele onlinedienst te kunnen gebruiken, vraagt u op voorhand met eID en kaartlezer een gebruikersnaam en wachtwoord Nieuw venster aan.

Om u als buitenlandse werknemer te registreren met de QR-code van uw Limosa1-document heeft u geen beveiligde toegang nodig.

De webservice

Uw bestaand systeem communiceert met de webservice om de aanwezigheid op werkplaatsen te registreren. U kunt hem integreren met uw planningssysteem, track-and-trace of registratiesysteem. Neem contact op met uw softwareleverancier om de webservice te installeren.

Met deze webservice registreert en annuleert u aanwezigheden op de werkplaats.

Werkt u samen met buitenlandse werknemers? Uw softwareprovider kan een oplossing overwegen op basis van het scannen van de QR-code van het Limosaformulier-L1 .

U heeft nodig:

 • een eigen registratiesysteem, en
 • softwareontwikkeling om verbinding te maken met de database van Checkinatwork.

Om de webservice te gebruiken, doorloopt u de volgende stappen:

Technische informatie

Om te testen of alles correct werkt, gebruikt u de simulatieomgeving.

Opgelet:

De RSZ wenst te benadrukken dat hij aan de oplossingen van uw softwareleverancier geen enkele certificering toekent, ook al functioneren ze met de webservices die de RSZ ter beschikking stelt. Dit is namelijk niet de taak van de RSZ.

Wees u er ook van bewust dat het feit dat u een beroep doet op een oplossing/software die door een leverancier beheerd wordt, u niet vrijstelt van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toepassing van de wet.

De gateway

Om een gateway te kunnen opzetten, moet de lokale beheerder u via de onlinedienst Toegangsbeheer toegang gegeven hebben tot ‘Checkinatwork Gateway’.

De registratie gebeurt op de werkplaats, waarbij de gateway als een soort toegangspoort functioneert. De aannemer die de werken aangegeven heeft, of de bouwdirectie, initialiseert de gateway met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij stelt een computer beschikbaar waarmee de werknemers of zelfstandige onderaannemers zich kunnen aanmelden. Dit kan met:

 • eID, of
 • rijksregisternummer, of
 • Limosanummer.

U heeft nodig:

 • een computer op de werkplaats,
 • een kaartlezer voor eID, en
 • een internetverbinding.

Opgelet: Om de nieuwe versie van de gateway te gebruiken, hebt u een recente versie van Java Nieuw venster nodig (7 of hoger).

Open de gateway Nieuw venster.