Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Check In and Out at Work

Check In and Out at Work is de onlinedienst voor de registratie van aanwezigheden op het werk in geselecteerde sectoren. Zo is elke werknemer die bepaalde schoonmaakactiviteiten uitvoert, vanaf 1 september 2024 verplicht om begin en einde van activiteiten en rustpauzes te registreren.

Met Check In and Out at Work registreer je als werknemer, zelfstandige, uitzendkracht of stagiair zelf je aanwezigheid op je werkplek, in real time. Je werkgever kan je niet op voorhand registreren.

Wat betekent Check In and Out at Work voor de schoonmaaksector?

Iedereen die schoonmaakwerk uitvoert op een werkplaats moet geregistreerd zijn. De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de entiteit die iemand aan het werk zet als bij de persoon die het werk uitvoert.

Je werkgever moet je informeren of de registratieplicht van toepassing is op jouw werkplek. Dat kan bijvoorbeeld met een affiche op die werkplek.

Niet alle activiteiten die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van de schoonmaak vallen, worden geviseerd. Het gaat enkel om activiteiten die ‘als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij’.

Wanneer moet je je precies registreren in Check In and Out at Work?

Je moet je bij Check In and Out at Work registreren wanneer je activiteiten beginnen en eindigen. Je moet dus inchecken als je begint te werken en uitchecken als je klaar bent.

Het begin en einde van rustperiodes moet je ook registreren. Je checkt dus uit bij het begin van je pauze, en weer in als je pauze afgelopen is.

Hoe registreer je je met Check In and Out at Work?

Je kunt je op verschillende manieren registreren in Check In and Out at Work. Je spreekt met je werkgever af welk kanaal je gebruikt. Afhankelijk van het kanaal heb je bepaalde codes of gegevens nodig die je werkgever je moet bezorgen.

Registreer je met je smartphone

Je hebt verschillende mogelijkheden:

Je werkgever bezorgt je een QR-code of een URL

  1. Scan de QR-code of klik op de URL, en meld je aan met itsme. De onlinedienst haalt automatisch het technische nummer op van de Aangifte van Werken die je werkgever gedaan heeft.
  2. Activeer de toegang tot je geolocatie, zodat Check In and Out at Work automatisch je positie op de werkplaats kan registreren.
  3. Vul zo nodig de ontbrekende gegevens in.
  4. Kies het type registratie: ‘in’ of ‘uit’.

Gebruik de onlinedienst op dit portaal

  1. Klik op de knop Check in en uit op je werk op deze pagina.
  2. Meld je aan met een digitale sleutel naar keuze. Je rijksregisternummer of bisnummer wordt automatisch ingevuld.
  3. Activeer de toegang tot je geolocatie, zodat Check In and Out at Work automatisch je positie op de werkplaats kan registreren.
  4. Voer het nummer van de Aangifte van Werken handmatig in.
  5. Vul zo nodig de ontbrekende gegevens in.
  6. Kies het type registratie: ‘in’ of ‘uit’.

Ben je een buitenlandse werknemer of zelfstandige? Dan moet je een specifieke procedure volgen. Meer informatie volgt.

Registreer je met een badge of een andere toepassing van je werkgever

Als je je aanwezigheid al registreert via een webservice van je je werkgever, bijvoorbeeld met een badge, hoef je niets anders te doen om je aan te melden bij Check In and Out at Work. Je registreert je zoals gewoonlijk op je werkplaats en je bent meteen ook in orde met je aanwezigheidsregistratie. Badge ook uit en in voor je pauzes. De relevante gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de databank van de sociale zekerheid.

Hoe kan je je registraties bekijken?

Meld je aan bij de onlinedienst Check In and Out at Work, mobiel of via desktop. Je vindt je registraties in de kalender.

Hoe corrigeer je registraties?

Als je fouten vindt in de gegevens die je hebt ingevuld, moet je met je werkgever overleggen. Om gegevens te laten corrigeren, moeten jullie samen een verzoek indienen bij de RSZ. Als er voldoende bewijs is, past de RSZ de gegevens aan.

Houd er rekening mee dat correcties binnen de 30 dagen na de registratiedatum aangevraagd moeten worden. Na deze termijn is het niet meer mogelijk om nog iets te veranderen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen rond Check In and Out at Work .pdf - Nieuw venster.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector vind je in de Programmawet van 26/12/2022, titel 4, hoofdstuk 1, art. 22 tot 48, en hoofdstuk 2, art. 49 (§9 art. 30 bis van de wet van 27/06/69).