Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Activiteiten die behoren tot de vleessector

De wet bepaalt dat iedereen die werken 30ter uitvoert in een slachthuis, uitsnijderij of bedrijf voor vleesbereidingen of vleesproducten, geregistreerd moet zijn. Het gaat hier om de werkzaamheden vastgelegd in artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969, die u ook meldt in de Aangifte van Werken.

U moet deze werken dus eerst melden in de Aangifte van Werken. Daarna pas doet u de aanwezigheidsregistratie in Checkinatwork.

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken (opdrachtgever, aannemer), als bij de persoon die het werk doet (werknemer, zelfstandige). De klanten van het bedrijf vallen niet onder het toepassingsgebied van deze wet.

Meer informatie