Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Wat bij een scheiding?

Ben je uit de echt gescheiden of feitelijk gescheiden? Dan heb je mogelijk recht op een pensioen berekend op basis van de loopbaan van je ex-huwelijkspartner voor de periode waarin jullie getrouwd waren. Je kunt dit pensioen combineren met je eigen rustpensioen.

Was je ex-huwelijkspartner werknemer of zelfstandige tijdens de huwelijksperiode? Dan heb je mogelijk recht op een pensioen als uit de echtgescheiden huwelijkspartner.

Ben je feitelijk gescheiden van een gepensioneerde werknemer of zelfstandige? Dan heb je mogelijk recht op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner.

Was je ex-huwelijkspartner ambtenaar tijdens de huwelijksperiode? Dan heb je geen recht op een pensioen als uit de echt of feitelijk gescheiden huwelijkspartner. Als je ex-huwelijkspartner overlijdt, heb je mogelijk wel recht op een overlevingspensioen.

Heb ik recht op een pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner?

Je hebt mogelijk recht op een echtscheidingspensioen als je:

 • ex-huwelijkspartner een loopbaan als werknemer of zelfstandige had tijdens de huwelijksperiode,
 • aanspraak kunt maken op je eigen rustpensioen,
 • niet ontzet bent uit het ouderlijk gezag,
 • niet veroordeeld bent omdat je je ex-huwelijkspartner naar het leven stond,
  en
 • niet hertrouwd bent.

Hoe wordt het echtscheidingspensioen berekend?

Het echtscheidingspensioen werknemer wordt berekend op basis van 62,5% van de lonen van je ex-huwelijkspartner tijdens de huwelijksperiode. Van dat loon trekken we je eigen loon als werknemer af. Dit betekent dat je geen recht hebt op een echtscheidingspensioen als je eigen loon tijdens de huwelijksperiode hoger is dan 62,5 % van het loon van je ex-huwelijkspartner.

Het pensioen van een uit de echt gescheiden huwelijkspartner in de regeling voor zelfstandigen wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan van je ex-huwelijkspartner tijdens jullie huwelijk. Er wordt ook rekening gehouden met je eigen beroepsloopbaan. Voor meer informatie over de pensioenregeling voor zelfstandigen bij echtscheiding kun je contact opnemen met het RSVZ.

Moet ik het echtscheidingspensioen aanvragen?

Je moet geen aanvraag indienen als je:

 • je eigen rustpensioen aanvraagt,
  of
 • op het moment van de echtscheiding al een gezinspensioen ontvangt.

Je recht op een echtscheidingspensioen wordt dan automatisch onderzocht.

In alle andere gevallen moet je wel een aanvraag indienen.

Hoe je een pensioen voor werknemers of ambtenaren aanvraagt, lees je in ‘Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?’ op de website van de Federale Pensioendienst.

Informatie over je pensioen als zelfstandige lees je in Wanneer en hoe moet ik mijn pensioen aanvragen? op de site van het RSVZ.

Meer weten over je pensioen bij een echtscheiding?

Lees meer over de voorwaarden, de aanvraag en de bedragen bij echtscheiding van een werknemer op de pagina Pensioen van uit de echt gescheiden huwelijkspartner op de site van de Federale Pensioendienst.

Ben je uit de echt gescheiden van een zelfstandige, dan lees je meer over je pensioen onder Pensioen ex-huwelijkspartner van een zelfstandige op de site van het RSVZ.


Wat is een feitelijke scheiding?

We spreken van een feitelijke scheiding als:

 • jij en je huwelijkspartner op twee verschillende adressen gedomicilieerd zijn,
 • jij en je huwelijkspartner bij gerechtelijke beslissing van tafel en bed gescheiden zijn, of
 • je huwelijkspartner in de gevangenis zit, in een instelling ter bescherming van de maatschappij opgenomen is of om geestelijke gezondheidsredenen opgenomen is.   

Heb ik recht op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner?

Je hebt recht op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner als:

 • je huwelijkspartner een rustpensioen als werknemer of zelfstandige krijgt,
 • je niet uit de echt gescheiden bent,
 • je niet ontzet bent uit het ouderlijk gezag, en
 • je niet veroordeeld bent omdat je je huwelijkspartner naar het leven stond.

Er is geen minimumleeftijd voor het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner.

Hoe wordt het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner berekend?

Om het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner van een werknemer te berekenen, worden alle pensioenen van de huwelijkspartner samengeteld.

Je hebt dan recht op een totaal pensioenbedrag (je eigen pensioen inbegrepen) dat overeenkomt met de helft van het werknemerspensioen en/of zelfstandigenpensioen aan het gezinsbedrag van je huwelijkspartner.

Dit betekent dat als je eigen pensioen hoger is dan de helft van het pensioen van je huwelijkspartner aan het gezinsbedrag, je geen recht hebt op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner.

Moet ik het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner aanvragen?

In de meeste gevallen onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch je recht op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner.

Meer weten over je pensioen bij een feitelijke scheiding?

Alles over de voorwaarden, aanvraag, berekening en uitbetaling van je pensioen als je feitelijk gescheiden bent van een werknemer lees je onder Pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner op de website van de Federale Pensioendienst.

Ben je feitelijk gescheiden van een zelfstandige, dan vind je meer pensioeninformatie op de pagina Pensioen bij feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed (RSVZ).