Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Je pensioen combineren met andere inkomsten

Ontvang je een rust- of overlevingspensioen samen met een ander pensioen, een vervangingsinkomen of een beroepsinkomen? Dat kan een invloed hebben op het bedrag van je pensioen.

Je mag je rustpensioen niet combineren met een uitkering voor:

 • arbeidsongeschiktheid of invaliditeit,
 • werkloosheid,
 • tijdskrediet, loopbaanonderbreking van productie,
 • vierdagenweek of halftijds werken, of
 • conventioneel brugpensioen of werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Je moet dus kiezen tussen je rustpensioen en je vervangingsinkomen. Als je een gezinspensioen ontvangt en je huwelijkspartner ontvangt een vervangingsinkomen, dan zal je gezinspensioen herberekend worden naar het bedrag als alleenstaande.

Je mag je rustpensioen wel combineren met een uitkering:

 • van de Sociale Zekerheid (voor personen met een handicap),
 • voor een arbeidsongeval,
 • voor een beroepsziekte, of
 • voor ziekte of werkloosheid (enkel voor ambtenarenpensioen wegens verplichte ongeschiktheid).

Je mag je rustpensioen onder bepaalde voorwaarden wel combineren met:

 • een beroepsinkomen,
 • andere Belgische of buitenlandse rustpensioenen, of
 • Belgische of buitenlandse overlevingspensioenen.

Ook je overlevingspensioen mag je onder bepaalde voorwaarden combineren met:

 • een beroepsinkomen,
 • een vervangingsinkomen,
 • andere Belgische of buitenlandse overlevingspensioenen, of
 • Belgische of buitenlandse rustpensioenen.

Je overgangsuitkering mag je onbeperkt combineren met:

 • een beroepsinkomen,
 • een vervangingsinkomen, of
 • een rustpensioen.

Opgelet, voor de combinatie met een overlevingspensioen hangt het ervan af of het over dezelfde overleden huwelijkspartner gaat of over verschillende huwelijkspartners.

Je vindt: