Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Stroomscenario's

Stroomscenario's voor VBLV

Dit stroomscenario is van toepassing op originele aangiften VBLV.

Het versturen van het ontvangstbewijs (= ONBB) door de aangever is steeds facultatief.

Situatie

De aangever 6400 maakt op 27 januari 2012 een VBLV-bestand aan in de productieomgeving. Het bestand bevat 4 aangiften VBLV. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid ontvangt het bestand op 28 januari 2012, en maakt een ontvangstbewijs aan. Bij het verwerken van de gegevens blijkt dat 2 aangiften blokkerende fouten bevatten. Daarvoor wordt er 30 januari 2012 een eerste notificatiebestand aangemaakt, met daarin twee notificaties. Op 31 januari 2012 wordt een tweede notificatiebestand aangemaakt, dat ook 2 notificaties bevat. Nadat de aangever het notificatiebestand heeft ontvangen, stuurt hij een ontvangstbewijs terug.

Bestanden

Type Bestandsnaam
VBLV-Aangifte FI.VBLV.006400.20120127.00001.R.1.1
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20120128.00001.R
Notificatiebestand 1 FO.NOTI.999999.20120130.00001.R
Notificatiebestand 2 FO.NOTI.999999.20120134.00001.R
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20120134.00001.R

Toegelaten schema’s

De aangever dient zijn VBLV-aangifte volgens een toegelaten schemaversie te versturen. Een schemaversie is gedurende 5 maanden toegelaten, of anders geformuleerd: het schema van kwartaal Q-2 wordt één maand vóór het activeren van de nieuwe versie van kwartaal Q afgesloten.