Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Bestanden

Stroomscenario's

Stroomscenario's voor ASR Arbeidsongevallen

1. Originele aangiften

Het versturen van het ontvangstbewijs (= ONBB) door de aangever is steeds facultatief.

Situatie

De aangever 6400 creëert op 28 april 2007 in de testomgeving een bestand met 3 ASR Arbeidsongevallen in de productieomgeving. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid ontvangt dat bestand op 28 april 2007, en stuurt een ontvangstbewijs terug. Bij het verwerken van de gegevens stelt het transferpunt van de Sociale Zekerheid vast dat één ASR-aangifte blokkerende fouten bevat.

De aangever wordt hiervan op de hoogte gebracht aan de hand van een notificatiebestand dat wordt aangemaakt op 30 april 2007. Dat bestand bevat de 3 notificaties. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid stuurt ook de twee aanvaarde ASR-aangiften in pdf-formaat terug. Nadat de aangever het notificatiebestand heeft ontvangen, stuurt hij een ontvangstbewijs terug.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Originele aangifte ASR Arbeidsongeval FI.AOAT.006400.20070428.00001.R
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20070428.00001.R
Notificatiebestand FO.NOTI.999999.20070430.00001.R
ASR-aangiften in pdf-formaat FO.FPDF.AOAT501.NISS0000001.TICKET0000001.R.pdf
FO.FPDF.AOAT501.NISS0000003.TICKET0000003.R.pdf
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20070430.00001.R

2. Wijzigende aangiften

Voor wijzigende aangiften is dezelfde werkwijze van toepassing als die van originele aangiften. Wijzigende aangiften zijn enkel bij scenario 2 "Maandelijks rapport" mogelijk.

3. Toegelaten schema’s

De aangever dient zijn ASR-aangifte volgens een toegelaten schemaversie te versturen. Een schemaversie is gedurende 5 maanden toegelaten, of anders geformuleerd: het schema van kwartaal Q-2 wordt één maand vóór het activeren van de nieuwe versie van kwartaal Q afgesloten.