Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Bestanden

Stroomscenario's

Stroomscenario’s voor PUBLIATO

Toelichting

De aangever met verzendersnummer 6400 maakt op 6 januari 2014 een Publiato-bestand aan in de productieomgeving. Het bestand bevat een aangifte. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid ontvangt het bestand en maakt een ontvangstbewijs aan. Als het transferpunt van de Sociale Zekerheid na controles en verrijkingen geen fouten detecteert, wordt de aangifte doorgestuurd naar het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Het Fedris controleert op zijn beurt de aangifte en aanvaardt of weigert ze. De aangever ontvangt daarop de functionele feedback, en in geval van aanvaarding van de aangifte van een arbeidsongeval ook een PDF.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Aangifte Publiato FI.PUBL.006400.20140106.00001.R.1.1
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20140106.00001.R.PUBL
Functionele feedback FO.PUBE.999999.20140106.00001.R.1.1
PDF aangifte FO.PUBP.999999.20140106.00001.R.1.1.pdf

Toegelaten schema’s

De aangever dient zijn Publiato-aangifte volgens een toegelaten schemaversie te versturen. De toegelaten versies zijn terug te vinden in Glossat.