Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Stroomscenario's

Stroomscenario's voor DmfA

1. Originele aangiften

Situatie

De verzender 6400 wil een DmfA-aangifte versturen die de maximale grootte overschrijdt. Hij splitst ze op in 4 delen. Hij heeft de aangifte gecreëerd op 23 april 2007 in de productieomgeving. Het is het eerste DmfA-bestand dat hij creëert op die dag. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid creëert een ontvangstbewijs nadat het de verschillende delen ontvangen heeft (op 23 april 2007). De 4 delen worden verwerkt. Op basis van die delen wordt een notificatiebestand gecreëerd op 24 april 2007.

Bestanden

In dit scenario worden de volgende bestanden aangemaakt:

Type Bestandsnaam
Originele DmfA-aangifte (4 delen) FI.DMFA.006400.20070423.00001.R.4.1
FI.DMFA.006400.20070423.00001.R.4.2
FI.DMFA.006400.20070423.00001.R.4.3
FI.DMFA.006400.20070423.00001.R.4.4
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20070423.00001.R
Notificatiebestand FO.NOTI.999999.20070424.00001.R
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20070424.00001.R -- Facultatief *

2. Notificaties van wijzigingen

Situatie

Het transferpunt van de Sociale Zekerheid verstuurt een bestand met notificaties van wijzigingen. Dat bestand is gecreëerd op 25 april 2007. Het gaat om het tiende bestand dat op die dag is aangemaakt in de productieomgeving, met als onderwerp "DMFA". De aangever 3000 ontvangt het bestand op 26 april 2007.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Notificatie van wijzigingen FO.DMNO.999999.20070425.00010.R.1.1
Ontvangstbewijs FI.ACRF.003000.20070426.00001.R -- Facultatief *

3. Aanvragen tot consultatie van DmfA

Situatie

De aangever 6400 heeft een bestand met aanvragen gecreëerd op 25 april 2007 in de productieomgeving. Het gaat om het eerste bestand dat op die dag werd aangemaakt, met als onderwerp "DMFA". Hij verstuurt het naar het transferpunt van de Sociale Zekerheid, waar na verwerking wordt vastgesteld dat 2 aanvragen verkeerd zijn, en dat 8 gevraagde DmfA's zich in de DB DMFA bevinden. Op basis van de twee verkeerde aanvragen wordt er op 26 april 2007 een notificatiebestand gecreëerd. De gevraagde DmfA-aangiften worden gegroepeerd in een bestand dat ook op 26 april 2007 wordt aangemaakt. Nadat hij het notificatiebestand en het bestand met DmfA-aangiften heeft ontvangen, verstuurt de aangever een ontvangstbewijs in een bestand dat hij op 27 april 2007 heeft aangemaakt.

Opmerking: de aangever kan ook elk bewijs in een apart bestand verzenden.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Originele DmfA-aangifte FI.DMFA.006400.20070425.00001.R.1.1
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20070425.00001.R
Notificatiebestand FO.NOTI.999999.20070426.00001.R
Antwoord op aanvraag tot consultatie FO.DMDB.999999.20070426.00001.R.1.1
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20070427.001.R -- Facultatief *

4. Wijzigende aangiften

Situatie

De aangever 6400 creëert op 28 april 2007 een bestand met wijzigende aangiften in de testomgeving. Nadat het transferpunt van de Sociale Zekerheid het bestand heeft ontvangen, wordt op 28 april 2007 een bestand met het ontvangstbewijs aangemaakt. Op 30 april 2007 creëert het transferpunt van de Sociale Zekerheid een notificatiebestand, en verstuurt dat naar de aangever.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Originele DmfA-aangifte FI.DMFA.006400.20070428.00001.T.1.1
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20070428.00001.T
Notificatiebestand FO.NOTI.999999.20070430.00001.T
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20070430.00001.T -- Facultatief *

5. Technische identificatiesleutels van een DmfA-aangifte

Situatie

Het transferpunt van de Sociale Zekerheid verstuurt een bestand dat de identificatiesleutels bevat van een DmfA-aangifte die op 25 april 2007 is aangemaakt in de productieomgeving. Het is het tiende bestand dat op die dag is aangemaakt, en heeft als onderwerp "DMPI". De aangever 3000 ontvangt het bestand op 26 april 2007.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Bestand met identificatiesleutels FO.DMPI.999999.20070425.00010.R.1.1
Ontvangstbewijs FI.ACRF.003000.20070426.00001.R -- Facultatief *

*Facultatief: u bent niet verplicht om de ontvangst van een bestand te bevestigen.