Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Stroomscenario's

Stroomscenario's voor ASR Werkloosheid

Dit stroomscenario is van toepassing op zowel originele als wijzigende aangiften ASR Werkloosheid.

Schéma du flux pour DRS Chômage

Het versturen van het ontvangstbewijs (= ONBB) door de aangever is steeds facultatief.

Situatie

De aangever 6400 maakt op 28 april 2007 een ASR-bestand aan in de productieomgeving. Het bestand bevat 4 aangiften ASR Werkloosheid. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid ontvangt het bestand op 29 april 2007, en maakt een ontvangstbewijs aan. Bij het verwerken van de gegevens blijkt dat 2 aangiften blokkerende fouten bevatten. Daarvoor wordt er 29 april 2007 een eerste notificatiebestand aangemaakt, met daarin twee notificaties. Op 2 mei 2007 wordt een tweede notificatiebestand aangemaakt, dat ook 2 notificaties bevat. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid stuurt ook de twee aanvaarde ASR-aangiften in pdf-formaat terug. Nadat de aangever het notificatiebestand heeft ontvangen, stuurt hij een ontvangstbewijs terug.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Aangifte ASR Werkloosheid FI.WECH.006400.20070428.00001.R
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20070429.00001.R
Notificatiebestand 1 FO.NOTI.999999.20070429.00001.R
Notificatiebestand 2 FO.NOTI.999999.20070502.00001.R
ASR-aangiften in pdf-formaat FO.FPDF.WECH501.NISS0000002.TICKET0000002.R.pdf
FO.FPDF.WECH501.NISS0000004.TICKET0000004.R.pdf
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20070502.00001.R

Toegelaten schema’s

De aangever dient zijn ASR-aangifte volgens een toegelaten schemaversie te versturen. Een schemaversie is gedurende 5 maanden toegelaten, of anders geformuleerd: het schema van kwartaal Q-2 wordt één maand vóór het activeren van de nieuwe versie van kwartaal Q afgesloten.