Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Stroomscenario's

Stroomscenario's voor ASR Uitkeringen (ZIV)

1. Aanvragen van ASR

Het versturen van het ontvangstbewijs (= ONBB) door de aangever is steeds facultatief.

Situatie

Op 28 april 2007 wordt een bestand met aanvragen aangemaakt in de productieomgeving. De aangever 3000 ontvangt het op dezelfde dag.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Aanvragen ASR FO.AADD.999999.20070428.00001.R
Ontvangstbewijs FI.ACRF.003000.20070428.00001.R

2. Originele en wijzigende aangiften

Het versturen van het ontvangstbewijs (= ONBB) door de aangever is steeds facultatief.

Situatie

De aangever 3000 maakt op 30 april 2007 een ASR-bestand aan in de productieomgeving. Het bestand bevat 4 aangiften ASR Uitkeringen. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid ontvangt het bestand dezelfde dag, en maakt een ontvangstbewijs aan. Bij het verwerken van de gegevens blijkt dat 2 aangiften blokkerende fouten bevatten. Daarvoor wordt er 30 april 2007 een eerste notificatiebestand aangemaakt, met daarin twee notificaties. Op 2 mei 2007 wordt een tweede notificatiebestand aangemaakt, dat ook 2 notificaties bevat. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid stuurt ook de twee aanvaarde ASR-aangiften in pdf-formaat terug.

Bestanden

Type Bestandsnaam
Aangifte ASR Uitkeringen FI.ZIMA.003000.20070430.00001.R
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20070430.00001.R
Notificatiebestand 1 FO.NOTI.999999.20070430.00001.R
Notificatiebestand 2 FO.NOTI.999999.20070502.00001.R
ASR-aangiften in pdf-formaat FO.FPDF.ZIMA501.NISS0000002.TICKET0000002.R.pdf
FO.FPDF.ZIMA501.NISS0000004.TICKET0000004.R.pdf
Ontvangstbewijs FI.ACRF.003000.20070502.00001.R

3. Toegelaten schema’s

De aangever dient zijn ASR-aangifte volgens een toegelaten schemaversie te versturen. Een schemaversie is gedurende 5 maanden toegelaten, of anders geformuleerd: het schema van kwartaal Q-2 wordt één maand vóór het activeren van de nieuwe versie van kwartaal Q afgesloten.