Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Stroomscenario's

Stroomscenario's voor TWCT

Dit stroomscenario is van toepassing op zowel originele als wijzigende aangiften TWCT.

Het versturen van het ontvangstbewijs (= ONBB) door de aangever is steeds facultatief.

Situatie

De aangever 6400 maakt op 27 januari 2012 een TWCT-bestand aan in de productieomgeving. Het bestand bevat 4 aangiften TWCT. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid ontvangt het bestand op 28 januari 2012, en maakt een ontvangstbewijs aan. Bij het verwerken van de gegevens blijkt dat 2 aangiften blokkerende fouten bevatten. Daarvoor wordt er 30 januari 2012 een eerste notificatiebestand aangemaakt, met daarin twee notificaties. Op 31 januari 2012 wordt een tweede notificatiebestand aangemaakt, dat ook 2 notificaties bevat. Het transferpunt van de Sociale Zekerheid stuurt ook de twee aanvaarde TWCT-aangiften in pdf-formaat terug. Nadat de aangever het notificatiebestand heeft ontvangen, stuurt hij een ontvangstbewijs terug.

Bestanden

Type Bestandsnaam
TWCT-Aangifte FI.TWCT.006400.20120127.00001.R
Ontvangstbewijs FO.ACRF.999999.20120128.00001.R
Notificatiebestand 1 FO.NOTI.999999.20120130.00001.R
Notificatiebestand 2 FO.NOTI.999999.20120134.00001.R
TWCT-aangiften in pdf-formaat FO.PDF.TWCT501.NISS0000002.TICKET0000002.R.pdf
FO.PDF.TWCT501.NISS0000004.TICKET0000004.R.pdf
Ontvangstbewijs FI.ACRF.006400.20120134.00001.R

Toegelaten schema’s

De aangever dient zijn TWCT-aangifte volgens een toegelaten schemaversie te versturen. Een schemaversie is gedurende 5 maanden toegelaten, of anders geformuleerd: het schema van kwartaal Q-2 wordt één maand vóór het activeren van de nieuwe versie van kwartaal Q afgesloten.