Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Gebruikers aanmaken en beheren

De Hoofdtoegangsbeheerder/Verantwoordelijke Toegangen Entiteit van uw onderneming is automatisch ook Toegangsbeheerder/Lokale beheerder voor elke groep van toepassingen. Dat wil zeggen dat hij gebruikersaccounts kan maken voor medewerkers van de onderneming en die gebruikers toegang kan geven tot specifieke onlinediensten van de overheid.

Om hem te helpen met zijn taken, kan de Hoofdtoegangsbeheerder/Verantwoordelijke Toegangen Entiteit ook Toegangsbeheerders/Lokale beheerders aanstellen. Zij kunnen dan gebruikersaccounts aanmaken die toegang geven tot de beveiligde onlinediensten.

In het Helpcentrum leest u hoe u:

Gebruikers kunnen in de onlinedienst Toegangsbeheer Nieuw venster.