Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Een onderneming mandateren voor mijn verplichtingen tegenover de RSZ

Wanneer u werknemers in dienst neemt, hebt u de keuze:

  • ofwel vervult u zelf uw administratieve verplichtingen tegenover de RSZ,
  • ofwel stelt u een andere onderneming (een sociale dienstverrichter) aan om dat in uw plaats te doen.

U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte zelf te doen en een gedeelte uit te besteden.

Alle werkgevers (behalve provinciale en plaatselijke besturen)

Om een erkend sociaal secretariaat aan te stellen, neemt u contact op met het sociaal secretariaat van uw keuze. Het brengt dan zelf alles in orde.

Om een sociale dienstverrichter aan te stellen, vult u samen met hem de procuratie voor sociale dienstverrichters in.

De procuraties en procedures vindt u op de pagina Mandaten voor sociale dienstverrichters.

Provinciale en plaatselijke besturen

U kunt een sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om uw personeelsbestand te beheren, aangiften in te vullen en andere administratieve taken op het vlak van de sociale zekerheid uit te voeren.

De procuratie en procedure vindt u op de pagina Mandaten voor sociale dienstverrichters.

U kunt uw mandaten raadplegen in de onlinedienst Mahis.

Kwaliteitsbarometer voor de sociale dienstverrichters

Met de publicatie van een koninklijk besluit op 20 februari 2017 is de kwaliteitsbarometer voor de sociale dienstverrichters in werking getreden. Een uitgebreide beschrijving van aandachtspunten die tot de kwaliteitsbarometer geleid hebben, leest u in het document Administratieve onderrichtingen – kwaliteitsbarometer erkende sociale secretariaten .pdf - Nieuw venster.