Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Gegevens uitwisselen via SOAP-webservices

Informatie voor de Toegangsbeheerder (lokale beheerder): de webservices activeren

Een certificaat aanvragen

Om de requests naar de webservice te kunnen ondertekenen, hebt u een gekwalificeerd digitaal certificaat nodig van de certificaatautoriteit GlobalSign Nieuw venster: PersonalSign 3 Pro.

Omdat de aanvraagprocedure bij een certificaatautoriteit verschillende dagen in beslag kan nemen, start u de procedure het best ruim op voorhand.

Gebruik van de certificaten

U hebt uw digitaal certificaat nodig voor twee acties:

  • Bij het activeren van het webservicekanaal moet u uw certificaat met publieke sleutel (extensie .cer of .crt) opladen.
  • Bij het oproepen van een webservice, moet u elke request ondertekenen met uw certificaat en private sleutel (extensie .pfx of .p12). Dat doet u door het certificaat te integreren in uw software.

Ter informatie: Uw certificaat is geldig voor zowel de simulatie- als de productieomgeving.