Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

QR-code en aanwezigheidsregistratie

Checkinatwork

Werken in onroerende staat, uitgevoerd op bepaalde werkplaatsen op Belgisch grondgebied, zijn onderworpen aan een aanwezigheidsregistratieplicht. De aanwezigheden op werkplaatsen waar werken in onroerende staat uitgevoerd worden, worden geregistreerd in de dienst Checkinatwork.

Sinds 1 maart 2014 bevat het meldingsbewijs L1 een QR-code. Met die QR-code kunt u buitenlandse werknemers of zelfstandigen die in België werken in onroerende staat uitvoeren, op een eenvoudige manier registreren.

Limosagegevens opslaan via QR-code

De QR-code bevat de belangrijkste gegevens uit de Limosamelding. Met een oplossing ontwikkeld door uw softwareontwikkelaar kunt u deze gegevens rechtstreeks opslaan door de QR-code te scannen. U moet ze dan niet meer opnieuw invoeren. Zo wint u tijd en vermijdt u fouten. Uw softwareontwikkelaar heeft deze beschrijving van de parameters .pdf - Nieuw venster nodig om zijn programma te kunnen schrijven.

Opgelet: vanaf 26 januari 2017 wordt de URL in de QR-code gecodeerd met de ‘percent encoding’- of ‘URL encoding’-techniek. Het is mogelijk dat uw QR-scansoftware daaraan moet aanpassen. Neem contact op met uw softwareontwikkelaar om te weten of dat nodig is.

Een meldingsbewijs L1 controleren

Scan de QR-code ook om een L1-formulier te controleren in de mobiele onlinedienst Check Limosa. Check Limosa laat u toe om de gegevens uit het formulier te vergelijken met die uit de QR-code. Als u onregelmatigheden vaststelt, geeft de onlinedienst u verdere instructies.