Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Sociale inspecties

Info

10/08/2020: eIDAS : een nieuw identificatiemiddel voor het portaal

Sinds 10 augustus 2020 is het mogelijk om een identificatiemiddel van een ander EU-land te gebruiken om aan te melden bij de onlinediensten van de Belgische sociale zekerheid en er verrichtingen te doen.

Nieuw identificatiemiddel

Voortaan is het mogelijk om met een nieuw identificatiemiddel bij de onlinediensten van de Belgische sociale zekerheid aan te melden: eIDAS. Zo wordt het mogelijk om aan te melden met een identificatiemiddel van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Let op, het gebruikte identificatiemiddel moet wel eIDAS-erkend zijn.

eIDAS (Electronic Identification And Trust Services) werd in het leven geroepen naar aanleiding van de Europese verordening ‘Regulation (EU) 910/2014’, om elektronische transacties tussen EU-burgers te vergemakkelijken.

Meer weten?

Lees de FAQ’s over eIDAS op de website van de FOD Beleid en Ondersteuning Nieuw venster.

Meer informatie op de website van Fedris Nieuw venster

Meer informatie op de website van FOD Werk Nieuw venster

Meer informatie op de website van de KSZ Nieuw venster

Meer informatie op de website van het RIZIV Nieuw venster

Meer informatie op de website van het RSVZ Nieuw venster

Meer informatie op de website van de RVA Nieuw venster

Meer informatie op de website van de RSZ Nieuw venster

Met de publicatie van een koninklijk besluit op 20 februari 2017 is de kwaliteitsbarometer voor de sociale dienstverrichters in werking getreden. Een uitgebreide beschrijving van aandachtspunten die tot de kwaliteitsbarometer geleid hebben, leest u in het document Administratieve onderrichtingen – kwaliteitsbarometer erkende sociale secretariaten .pdf - Nieuw venster.

Alle onlinediensten

Selecteer een onlinedienst