Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Aangifte van werken

Met deze onlinedienst kunnen aannemers van bepaalde werken diverse aangiften doen. Het gaat om de volgende meldingen:

  • aangifte van werken “30bis” die vallen onder de onroerendgoedsector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; en
  • aangifte van werken “30ter” die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Deze aangifte, de betaling van de inhoudingen op de uitgegeven facturen en de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid onder medecontractanten zijn voorzien in artikel 30ter (her)ingevoerd in de wet van 27 juni 1969 door artikel 62 van de programmawet van 6 april 2012.