Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Consultatie van het rijksregister extra

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelt de gegevens van het rijksregister ter beschikking aan alle natuurlijke personen die ingeschreven zijn in de volgende registers:

  • de bevolkingsregisters of vreemdelingenregisters die bijgehouden worden in de gemeenten; elke natuurlijk persoon die in België verblijft, moet ingeschreven zijn in één van deze registers bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats;
  • de registers die bijgehouden worden door de leden van diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland.

In het rijksregister is het mogelijk de belangrijkste wettelijke identificatiegegevens te consulteren voor zover een dossier geïntegreerd is in het verwijzingsrepertorium. Er zijn drie types consultatie mogelijk:

  • consultatie op basis van het rijksregisternummer;
  • alfabetische consultatie op basis van de naam en de geboortedatum;
  • consultatie op basis van een adres.