Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Electronisch proces-verbaal (ePV)

De onlinedienst ePV is bestemd voor het opstellen van pro justitia’s op sociaalrechtelijk gebied. In de komende jaren

De sociale inspecteurs (maar ook andere ambtenaren belast met het toezicht op de sociale wetgeving) zijn gemachtigd om dit programma te gebruiken.

U gebruikt deze onlinedienst om:

  • Ondertekende pro justitia’s op te stellen en te uploaden
  • Ondertekende pro justitia’s van uw instelling op te zoeken en te raadplegen
  • Ontvangstbewijzen op te laden van pro justitia’s die naar overtreders opgestuurd zijn
  • Referentiegegevens te beheren
  • De identificatie van inspecteurs te beheren

De onlinedienst is volledig herwerkt. De oude versie blijft intussen toegankelijk, meer bepaald voor leden van de FOD Justitie.