Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Raadpleging codelijsten

Deze toepassing, genaamd CTMS (=Code List Table Management System), stelt veelgebruikte codelijsten binnen de sociale zekerheid ter beschikking van de professional van de sociale zekerheid.

Bij de uitwisseling van berichten tussen de verschillende actoren van de sociale zekerheid gebruikt men technische codes om bepaalde gegevens weer te geven. Wij denken bijvoorbeeld aan NIS-codes om gemeenten of landen in adressen te omschrijven, straatcodes om op eenduidige manier straten te definiëren, returncodes van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid… Met deze toepassing probeert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Nieuw venster tegemoet te komen aan de vraag van haar klanten om deze lijsten elektronisch beschikbaar te maken. U kunt deze gegevens online raadplegen of laten doorsturen naar uw persoonlijke pagina op het portaal van de sociale zekerheid vanwaar u ze kunt downloaden.

Deze applicatie is toegankelijk voor professionals van de sociale zekerheid die beschikken over een elektronische identiteitskaart of een andere digitale sleutel.

Disclaimer

Bij de opname van informatie op het portaal van de sociale zekerheid wordt steeds bijzondere aandacht besteed aan de juistheid en nauwkeurigheid ervan. De beheerder van het portaal van de sociale zekerheid garandeert deze juistheid en nauwkeurigheid evenwel niet.

In geen geval kan de beheerder van het portaal van de sociale zekerheid verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden die op het portaal van de sociale zekerheid zouden worden vastgesteld.

Tevens is de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden die in de codelijsten zouden worden vastgesteld.